Distance Learning Belarus
   Home    Training    Competitions    Archive    FAQ    Links    Olymp    Forums    Russian   

Region 1998, team competition

Common

PlaceNameABCDEFSolvedTime
1Ssh52-62-16-1++1   +-3++5712
2Ssh 27 +2    + +9+341021
3Ssh 61 +    +-3+4-73522
4Ggl1 +2 -7-5 +-3-2 2311
5Ssh 55, 29      + +5 2363
6ADOM  -3   +   1237
7 - 75Gomel Glucks          0 
7 - 75Stas I Kostik          0 
7 - 75SuperDima          0 
7 - 75Schastlivchiki          0 
7 - 75POS          0 
7 - 75SCHOOL 55          0 
7 - 75Ggu-2          0 
7 - 75GOMEL 1          0 
7 - 75SC27_6"V"          0 
7 - 75Gomel-4          0 
7 - 75Ggu 1          0 
7 - 75Winners          0 
7 - 75Gomel-Zhlobin          0 
7 - 75GSU2          0 
7 - 75Gomel(school 51and 62)          0 
7 - 75Zhulid&medvedskiy          0 
7 - 75AI          0 
7 - 75S.V._V.S.          0 
7 - 75Lucky Girls          0 
7 - 75GSTU          0 
7 - 75Cr0LuFay          0 
7 - 7551-62          0 
7 - 75Shaytorov Andrey          0 
7 - 75Harkevich Vitaliy          0 
7 - 75Petrov Roman          0 
7 - 75Makarenko Vladimir          0 
7 - 75Kutynko Ruslan          0 
7 - 75Svarichevskiy Mihail          0 
7 - 75Eremin Vladimir          0 
7 - 75Novolaev Denis          0 
7 - 75Mahaniok Ihar          0 
7 - 75Gorbachyov Sergey          0 
7 - 75Naumenko Andrey          0 
7 - 75Chernysh Dmitriy          0 
7 - 75Svarichevskaya Irina          0 
7 - 75Medinskiy Vladimir          0 
7 - 75Kovba Dmitriy          0 
7 - 75Timoshenko Pavel          0 
7 - 75Mileev Andrey          0 
7 - 75Shender Vadim          0 
7 - 75Kazak Vadim          0 
7 - 75Gerasimenko Dmitriy          0 
7 - 75Gura Andrey          0 
7 - 75Belenkov Dmitriy          0 
7 - 75Lamer Polnyj          0 
7 - 75Kotin Dmitry          0 
7 - 75Hristich Dmitriy          0 
7 - 75Kudryavtsev Viktor          0 
7 - 75Susolkin Igor          0 
7 - 75Nahodkin Evgeniy          0 
7 - 75Karpenko Vladimir          0 
7 - 75Vorontsov Aleksandr          0 
7 - 75Petruchek Valentin          0 
7 - 75Medved Nikolay          0 
7 - 75Gonchar Evgeniy          0 
7 - 75Volkov Vadim          0 
7 - 75Magerov Ivan          0 
7 - 75Solovich Arseniy          0 
7 - 75Lisovskiy Dmitriy          0 
7 - 75Shalagin Dmitry          0 
7 - 75Osipov Maksim          0 
7 - 75Nikolaenko Petya          0 
7 - 75Litvinenko Ivan          0 
7 - 75Lutsenko Vladimir          0 
7 - 75Kizyun Vadim          0 
7 - 75Dzvinkovskiy Roman          0 
7 - 75Turbatov Azat          0 
7 - 75Pupyrev Sergey          0 
7 - 75Kazak Vadim          0 
 
Gomel State University after Francisk Skaryna © 1999-2018