Distance Learning Belarus
   Home    Training    Competitions    Archive    FAQ    Links    Olymp    Forums    Russian   

GCSW 2001 - Programming Contest(Team Tournament)

Common

PlaceName1234567SolvedTime
1Eugene&Sergey  ++++ 4325
2Dominus    + +22115
3BSTU-1 -2-1++  2117
4Makarenko Vladimir -1-1++  2161
5GGL1 -1-4++1  2260
6LG -4 ++1 -12274
7BSTU-3   +1+  2475
8Code Masters  -3 +  145
9XXX-1-2 -3+  184
10NewSchool#60 -1  +1-2 186
11Sc61_P2    +1  198
12Rogachev  -5 +1  1105
13BelSUT #2  -1 +  1116
14BelSUT #1  -1 +  1127
15Sikorskiy Aleksey -2-2+   1208
16F15  -1-1+  1237
17Gig    +  1239
18BSTU-4    + -41243
19VID    +2  1296
20BSU2   +2-2  1333
21 - 87Elita Gruppy 98vs       0 
21 - 87BAGs       0 
21 - 87Vinnitskaya Fizmatgimnaziya 17       0 
21 - 87Tehnicheskiy Litsey       0 
21 - 87VORTEX       0 
21 - 87Stx       0 
21 - 87Juniors USU       0 
21 - 87BSU2000       0 
21 - 87Mephistos -1-2 -2  00
21 - 87       0 
21 - 87Abrvalg       0 
21 - 87SuperDima       0 
21 - 87BSUIR       0 
21 - 87Gloriya       0 
21 - 87Chayniks Groups       0 
21 - 87USU 1911       0 
21 - 87Vhtl       0 
21 - 87Dream Team       0 
21 - 87BSTU-2-1 -4-1  -100
21 - 87GLL    -4  00
21 - 87Gomel_champion   -1   00
21 - 87BelSUT #3    -1  00
21 - 87BelSUT #4       0 
21 - 87M.N & S.A.  -3 -1  00
21 - 87BSUIR2       0 
21 - 87Rechitsa2       0 
21 - 87GGU_1       0 
21 - 87Bodaybinskie Tigry       0 
21 - 87Art Of Gluks-3    -3 00
21 - 87Zaytsev Dmitriy       0 
21 - 87Kuleshov Sergey       0 
21 - 87Eremin Vladimir       0 
21 - 87Mahaniok Ihar       0 
21 - 87Phuong Dao       0 
21 - 87Dao Phuong       0 
21 - 87Svarichevskaya Irina       0 
21 - 87Shuhman Aleksandr       0 
21 - 87Mileev Andrey       0 
21 - 87Anisenko Vyacheslav       0 
21 - 87Vasilenko Aleksandr       0 
21 - 87Kolstad Rob       0 
21 - 87Raskovalov Denis       0 
21 - 87VorobYov Maksim       0 
21 - 87Dlugolecki Czeslaw       0 
21 - 87Trofimovich Nikolay       0 
21 - 87Gura Andrey       0 
21 - 87Makarevskiy Evgeniy       0 
21 - 87Zhulid Andrey       0 
21 - 87Uttayarat Patipan       0 
21 - 87Byankin Dmitriy       0 
21 - 87Kostyagin Andrey       0 
21 - 87Kostyagin Andrey      -100
21 - 87Azyavchikov Sergey       0 
21 - 87Kudryavtsev Viktor       0 
21 - 87Babich Konstantin       0 
21 - 87PodolSkiy Sergey       0 
21 - 87Karpenko Vladimir       0 
21 - 87Vorontsov Aleksandr       0 
21 - 87Gonchar Evgeniy       0 
21 - 87Volkov Vadim       0 
21 - 87Magerov Ivan       0 
21 - 87Shipinsky Igor       0 
21 - 87Rukis Ingus   -1   00
21 - 87Kuharev Vadim       0 
21 - 87Shalagin Dmitry       0 
21 - 87Ezerkiy Dmitriy       0 
21 - 87Epishev Anton       0 
 
Gomel State University after Francisk Skaryna © 1999-2019