Distance Learning Belarus
   Home    Training    Competitions    Archive    FAQ    Links    Olymp    Forums    Russian   

GCSW 2001 - Chess Tournament

Common

PlaceNameMake Mate by One MoveMake Mate by Two MovesTake an enemy piece.How would you play?White move and win.SolvedTime
1234567891011121234567891012345123456123456
1Beglyuk Aleksandr+++++++++1+++-1+1+++-1-1+++     ++    +-2++ +2531621
2UsolSkiy Litsey 1-1+1++-2+++++++-1+++1++1++++-1-1 -1-1-1++1-1-1+1 -1-1+-1+24100230
3WildCat 2.45+++++++++++++-1        -1    +     +1-1+++2+1956667
4Epsilon-1+++++                                 516438
5 - 45Matematicheskie Lvy                                       0 
5 - 45Novocherkassk                                       0 
5 - 45Klass!(7)                                       0 
5 - 45Chempiony                                       0 
5 - 45Geroi                                       0 
5 - 45Eremin Vladimir                                       0 
5 - 45Gubarets Aleksandr                                       0 
5 - 45Goryainov Aleksandr                                       0 
5 - 45Evchenko Aleksandr                                       0 
5 - 45Lozitsskiy Aleksandr                                       0 
5 - 45Ovchinnikov Sergey                                       0 
5 - 45Kolstad Rob                                       0 
5 - 45Kravchenko Igor                                       0 
5 - 45VorobYov Maksim                                       0 
5 - 45Bliznets Ivan                                       0 
5 - 45Ushakov Dmitriy                                       0 
5 - 45Egorov Volodya                                       0 
5 - 45Bereyshik Sergey                                       0 
5 - 45Abragimovich Ivan                                       0 
5 - 45MalenKiy Aleksandr                                       0 
5 - 45Margolenko Dmitriy                                       0 
5 - 45Satyreva Larisa                                       0 
5 - 45Kozhevnikov Igor                                       0 
5 - 45Bludchiy Anatoliy                                       0 
5 - 45Klimenok Viktor                                       0 
5 - 45Byankin Dmitriy                                       0 
5 - 45Klimenok Viktor                                       0 
5 - 45Petrov Pavel                                       0 
5 - 45Ipatov Stepan                                       0 
5 - 45Andreev Sergey                                       0 
5 - 45Ganaza Denis                                       0 
5 - 45Glebskiy Roman                                       0 
5 - 45Kichigin Nikolay                                       0 
5 - 45Shahov Aleksandr                                       0 
5 - 45KrasilNikov Oleg                                       0 
5 - 45Zhernov Roman                                       0 
5 - 45NedelKin Denis                                       0 
5 - 45Drabik Yuriy                                       0 
5 - 45Kuharev Vadim                                       0 
5 - 45Suhoruchenko Pavel                                       0 
5 - 45Tolkachyov Aleksey                                       0 
 
Gomel State University after Francisk Skaryna © 1999-2019